Hot News :

ข่าวกิจกรรม

          ตามที่รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเห็นได้จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้นำมากำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นั้น

          ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และผู้รับบริการภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

     วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ นายยุ่น พิลาแดง ได้เข้าร่วมประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้กลิ่นโคลนสาบควาย บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอน้ำขุ่น นายสันติพงษ์ สมศรี เป็นประธาน

วันปิยมหาราช

     23 ตุลาคม 2561 "วันปิยมหาราช" องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล กิจกรรมน้อมรำลึก วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น

     วันที่11 ตุลาคม 2561 ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ นายทิพย์ศร บุเงิน ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ น้ำตกตาดไฮ ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ โดยท่านนายอำเภอน้ำขุ่น นายสันติพงษ์ สมศรี ได้มอบใบประกาศครูดีเด่น ให้แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ นำโดย นายยุ่น พิลาแดง นายกฯ นายทิพย์ศร บุเงิน ปลัดฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ จัดทำ โครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ภายใต้ "กิจกรรม การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์" ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ นำโดย นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอน้ำขุ่น ประธานในพิธี และนายยุ่น พิลาแดง นายกฯ นายทิพย์ศร บุเงิน ปลัดฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เข้าร่วม กิจกรรม "จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บ้านสามแยกวังเสือ

     เมื่อวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ นำโดย นายยุ่น พิลาแดง นายกฯ นายทิพย์ศร บุเงิน ปลัดฯ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 293 สาขา การทำนมไทย ณ หอ ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ