Hot News :

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 293

     เมื่อวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ นำโดย นายยุ่น พิลาแดง นายกฯ นายทิพย์ศร บุเงิน ปลัดฯ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 293 สาขา การทำนมไทย ณ หอ ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ