Hot News :
วันจันทร์, 19 กรกฎาคม 2564 15:09

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติฯ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับมัครและตรวจคุณสมบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ