Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายสวาดิ นัยนิตย์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสุธาสินี ลีลา

ครู คศ.1

นางบังอร วงค์พิลา

ครู คศ.1

นางแสงจันทร์ สะภา

ครู คศ.1

นางอุไรรัตน์ ดอกบัวหลวง

ครู คศ.1

นางอรุนณี เคนโสภา

ครู คศ.1

นางราตรี ศรีสุวรรณ

ครู คศ.1

นางประภัสสร คำสุข

ครู คศ.1

นางสาวธีรดา แก้วอาสา

ครู คศ.1

นางศรีระดา อดกลั้น

ครู คศ.1

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวขวัญเรือน คำปลิว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเมทณี ปัญญาวัล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกฤติยาณี สารสุข

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสมหวัง หมุ่ยศรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางมลิวรรณ คำแก่นกลาง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอุไรพร ขันคำ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายเงิน พรำนัก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทรายทอง ลอยเลื่อน

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฎิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

นาวสาวสาวิตรี ลอยเลื่อย

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฎิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

นางสาวณัฐพร พันธนู

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฎิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

นางสาวอลิษา บุญธรรม

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฎิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

นางสมจิตร สุวรรณเสาร์

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฎิบัติงานดูแลเด็กเล็ก)

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ