Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายทิพย์ศร บุเงิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายสนอง บุญเพิ่ม

หัวหน้าสำนักปลัด

นายฐรรศ สีหะนันท์

ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายฐรรศ สีหะนันท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสวาดิ นัยนิตย์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ