Hot News :
วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 15:47

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองดุม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี

         ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองดุม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,104,003.57 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่พันสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ