Hot News :
วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564 15:39

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ177-014 ถนนบ้นไพบูลย์ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ 10

         ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ177-014 ถนนบ้นไพบูลย์ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ 10 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,112,787.45 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ