Hot News :
วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561 22:50

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโด หมู่ที่ 1 สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโด หมู่ที่ 1 สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 120,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 120,600 บาท

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ