Hot News :
วันจันทร์, 07 มิถุนายน 2564 13:33

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ จำนวน ๑ อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ